Bioenergetika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE BIOENERGETIKĄ   |   STRAIPSNIAI   |   KONTAKTAI

 

Bioenergetika

 

Praktiškai visi žmonės galvoja, kad bioenergetika kažkas iš ekstrasensinių sugebėjimų, kuriuos turi ne visi žmonės. Žmonės, pamatę piktą žmogų, teisingai galvoja kad pas jį ir energetika pikta, kad iš jo galima laukti išskirtinai blogio, energetinio vampyrizmo / energijos atėmimo/.Na o geras žmogus spinduliuoja gėrį, jis visada pasiruošęs atiduoti dalį savo energijos kitam.
Nors bioenergetikos terminas jau gan senai įėjo į mūsų buitį, tačiau vis dar lieka iki galo nesuprantamas.

Kiekvienas vaikas, namų šeimininkė, kurie retkarčiais žiūri televizorių, gali mums paaiškinti, kad pas kiekvieną iš mūsų egzistuoja nematomi energetiniai apvalkalai. Jie papasakos, kad aura gali būti sveika arba nesveika. Kiekvienas žmogus trokšta būti sveiku, turėti sveiką aurą, tačiau mažai kas žino kaip tai padaryti, nes nepritaiko sau bioenergetikos mokslo žinių.

Bioenergetika – tai mokslinė disciplina, nagrinėjanti energetinius procesus ląstelėse, audiniuose, ekosistemose ir t.t.

Bioenergetika - tai disciplina, nagrinėjanti energetinės transformacijos procesus biologiniuose organizmuose, tai mokslo žinių apie vieningą informacinį lauką ir jo sąveiką su įvairaus sudėtingumo biologiniais objektais.

Mokslininkai pakankamai gerai išstudijavo bioenergetinius laukus ir daugumos jų nuomone – tai žmogiškos sąmonės nešėjas. Jis vadovauja biologiniams procesams.

Individualus energoinformacinis laukas yra Visatos vieningo energoinformacinio lauko dalelė. Sakant paprasčiau, pas kiekvieną yra savas individualus energoinformacinis laukas, kurį veikia supantis pasaulis ir kuris pats veika supantį pasaulį.Jame atsispindi visas žmogaus gyvenimas /mintys, ligos, mirtis/. To pasekoje energoinformaciniame lauke susikuria tiksli individumo kopija.

Apie biolaukus žmonės žinojo jau gilioje senovėje ir tai atsispindėjo jų piešiniuose. Senovės Kinijoje bioenergija buvo žinoma Chi pavadinimu.Ji rėmėsi trijų tipų energija:

1 – Protėvių arba chromosoninė energija, perteikiama paveldėjimo keliu, vadinama Qi.
2 – Apsauginė energija, atsakinga už subalansuotą imuninės sistemos darbą, vadinama Wei.
3 – Energija, kurią mes gauname virškinant maistą ir kvėpuojant, vadinama Rong.

Pagal senovės rytų filosofiją žmogus susideda ne vien iš fizinio ir materialinio kūno. Jį supa ir kiti, subtilesni kūnai. Pagrindiniai jų – eterinis, astralinis ir mentalinis. Kiekvienas iš minėtų kūnų apgaubtas energetiniu lauku, kurių visuma sudaro bendrą žmogaus energetinį lauką - jo aurą.

Žmogaus organizme bioenergija atsiranda aštuonių energetinių sistemų pagalba:

1 – imuninė – apsauginė sistema;
2 – nervų sistema;
3 – širdies – kraujagyslių sistema;
4 – kvėpavimo sistema;
5 – endokrininė sistema;
6 – virškinamoji sistema;
7 – išskiriamoji sistema;
8 – lytinė sistema;

Materialaus objekto bioenergetinis laukas susideda iš vidinės ir išorinės dalių atskirtų kūno paviršiumi.

Biolaukas tai energoinformacinis organizmo laukas ir tik dalinai priklauso mūsų trimatei erdvei.

Bioenergetinio lauko jėga ar įtampa mažėja didėjant atstumui nuo objekto.

Žmogaus atminties mechanizmas pagrįstas tik bioenergetika.Na o telekinezės reiškinys / daiktų judinimas minties energija/?

Bioenergetinį lauką, o tuo pačiu ir aurą veikia žmonių su kuriais mes kontaktuojame laukai. Kai dviejų ar daugiau žmonių biolaukai vieni kitus veikia teigiamai ,tuomet tai suderinami /darnūs/ laukai.

Vieni kitiems neigiamą poveikį darantys laukai – nesuderinami.

Kai tarp laukų nėra nei teigiamo, nei neigiamo poveikio jie vadinami neutraliais.

Esant bioenergetinių laukų darnai pastebimas ženklus visų kontaktuojančių žmonių auros padidėjimas.

Jei suderinamumas labai didelis, o žmonės yra kelių metrų atstume vieni nuo kitų ‚ galime stebėti jų aurų susiliejimą į vieną energetinę struktūrą, kuri tampa didesne ir ryškesne sumarine aura su galimu švytėjimo efektu.

Tokie žmonės, net pirmo susitikimo metu , pajunta vienas kitam simpatiją, bendrų interesų pojūtį.

Nuotaika pas juos gerėja, gerėja ir fizinė savijauta. Ryškiausiai bioenergetinių laukų suderinamumas pasireiškia tarp įsimylėjusių ir tėvų su vaikais.

Kontaktuojant žmonėms su nesuderinamomis auromis pastebimas aiškus aurų silpnėjimas, jų tarpusavio santykiuose atsiranda susierzinimo gaidelės. Tokie žmonės stengiasi ateityje kuo mažiau bendrauti. Esant nesuderinamiems bioenergetiniams laukams neigiama reakcija pirmiausiai pasireiškia pas tą, kuris turi silpnesnį bioenergetinį potencialą. Pasitaiko žmonių turinčių labai stiprią energetiką, kurių bioenergetinis laukas blogai derinasi su daugelio paprastų žmonių laukais. Tokį žmogų, nors jis ir nėra energetinis vampyras, turime sąlyginai vadinti ,,neigiamu“, norėdami pabrėžti tą diskomfortą, kurį jis sukelia aplinkiniams, iššaukdamas pas kai kurį lengvą negalavimą ar aštriai išreikštą neigiamą organizmo reakciją.

Bioenergetinio lauko poveikio stiprumas priklauso nuo žmogaus fizinės būsenos ir kontakto laiko trukmės.

Išskirtinai ypatingo dėmesio vertas šeimos narių bioenergetinių ir bioritminių laukų suderinamumo nustatymas /sutuoktiniai, vaikai, artimi ir tolimi giminaičiai/.Šeimoms minėtų laukų suderinamumas svarbiausias faktorius. Turiu pripažinti savo praktikoje tą faktą , kad tenka susidurti su daugeliu šeimų kuriose nesuderinami bioenergetiniai laukai. Keista, bet to, kad blogi šeimyniniai santykiai gali būti energetinių laukų nesuderinamumo pasekmė negalvoja niekas.

Nesuderinamumo testavimas šiuo metu jau plačiai naudojamas parenkant žmonių grupes kuriose jų suderinamumas būtinas. Tai gali būti įvairios valstybinės komisijos, operayvinių darbuotojų grupės, projektuotojai, dizaineriai, įvairių įstaigų /ypač nekilnojamojo turto , bankų, komercinių struktūrų/ darbuotojų grupės kuriose bioenergetinis suderinamumas svarbus ne mažiau nei psichologinis ar bioritminis.

Didžiulį poveikį žmogaus bioenergetiniam laukui turi jo emocijos. Kada jos teigiamos gali ženkliai padidinti auros tūrį, o neigiamos sumažinti jį.

Mes žinome organizme esančius energetinius centrus – čakras. Būtent jų aktyvizacija pastoviai užsiima Indijos jogai ir fakyrai. Gal būt čakros ir yra bioenergetinio lauko šaltinis? Į čakras patenka išorinė energija. Jose vyksta kažkokie procesai po kurių išspinduliuojama bioenergetika turinti genetinę informaciją. Gal čakrose surenkama atskirų organizmo sistemų informacija sumariniai pateikianti bendrą gyvos būtybės vaizdą.

Energija po organizmą pasiskirsto transportine sistema, kuri žinoma ,,energinių meridianų“ pavadinimu.

Kiekvienas meridianas susijęs su vienu iš vidinių organų ir turi to organo pavadinimą: širdies, plaučių, kepenų ir t.t. meridianais.

ŽMOGAUS ENERGETINIAI KANALAI IŠ PRIEKIO

 

ŽMOGAUS ENERGETINIAI KANALAI IŠ NUGAROS

 

ŽMOGAUS ENERGETINIAI KANALAI IŠ ŠONO

Energija ,cirkuliuodama meridianais, sukuria kiekviename iš jų savo energetinius maksimus ir minimus.

Maksimalus atsiranda energijos praėjimo meridianu metu, o minimalus– po 12 valandų . Kartu su energetiniu minimumu egzistuoja ir pasyvumo, nuosmukio periodas.

Kiekvieno iš minėtų periodų laikas – dvi valandos Pavyzdžiui, storosios žarnos meridianui aktyvumo periodas – 5 –7 val., pasyvumo - 7-9 val. ,o energetinio minimumo - 17—19 val.

Tai labai galinga struktūra. Dar nesenai tokia struktūra buvo abejojama ,nes ji tiesiogiai nesusijusi su žmogaus anatomija. Prieš keletą metų atlikti eksperimentai ir tyrimai su radioaktyviais izotopais tokią nuomonę pakeitė. Izotopai įvesti į energetinius /akupunktūrinius/ centrus įrodė ,kad organizme yra labai plonų skaidulų ,panašių į kanalus su 0,5 - 1,5 mikronų diametrų sistema. Gauti rezultatai buvo panaudoti tolimesniems tyrimams. Fotografijos infraraudonų spindulių technologija atskleidė švytinčias atšakas kurios pilnai atitiko senovės Kinijos medicininių traktatų schemas. Visuose energetiniuose meridijanuose rasti papildomi energetiniai stiprintuvai, kurie priima energetinį signalą ir perduoda jį sekantiems stiprintuvams, kol jie gautinai pasiekia tą sistemą ar organą kuriam jis skirtas. Energetiniai meridianai transportuoja energiją , analogiškai arterijoms ,būtiną mūsų gyvybei.

Jei dėl kokių tai funkcinių ar psichologinių faktorių į organizmą patenkanti energija blokuojama ar patenka netolygiai nuo to kenčia visas organizmas.

Big Šuro bioenergetinio instituto tyrimais buvo nustatytos aštuonios zonos kuriose labiausiai užsistovi energija:

1 – akių ir kaktos sritis;
2 – sritis apie burną /pasmakrė, burna, gerklė, žandikaulių muskulatūra/;.
3 – kaklo sritis;
4 – krūtinės sritis;
5 – diafragma;
6 – pilvas;
7 – dubens sritis;
8 – kojos;

Laimei ,visi blokai pas vieną žmogų nesutinkami. Pas kiekvieną , priklausomai nuo jo charakterio ir gyvenimo būdo , atsiranda tik jam būdingi energetiniai blokai.

Gan diskutuotina iš senų laikų atėjusi prielaida ,kad yra visa eilė ligų perduodamų energetiniu keliu. Tvirtai to paneigti, nei patvirtinti kol kas niekas negali.

Daugelis tvirtina ,kad mato žmogaus aurą. Mįslingai žiūrėdami, jie linguodami galva sako: ,,Matau juodą aurą, matau mėlyną aurą“ ir taip toliau. Nenorėdamas paneigti retą žmonių sugebėjimą matyti tai ko daugelis nemato ,turiu pasakyti, kad pas mus yra daug nesąžiningų ,,tikrai matančių bioenergetikų“, kurie sukuria iškreiptą bioenergetikos įvaizdį.

Žmogus, nesugebantis savistoviai papildyti savo energetiką, priverstas naudotis kitų pagalba. Tai gali būti neetinis metodas - energijos atėmimas /vampyrizmas/,ar kitas - Visatos įstatymų pažinimas ir mokėjimas jais pasinaudoti.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad viena žmones išmokyti energiją rinkti ir ją panaudoti savo jėgomis ir visai kita maitinti juos savo energija. Privalote turėti supratimą ,kad nuo to tiesiogiai priklauso jų sveikata, jų nuotaika ir darbingumas. Turėtumėt gerai suprasti tai, kas yra bioenergetinio lauko švarumo indikatorius.

Mes gerai žinome tokius pavyzdžius , kai dirbantys vienodomis sąlygomis vienas žmogus dirba nepavargdamas, o kitas greitai pavargsta.

Noriu pabrėžti tai ,jei kas iš tiesų turi sugebėjimą energetiškai padėti kitiems ,neturi pastoviai ,,šerti“ energija tuos kurie patys nesugeba jos pasipildyti. Tai darydami pakenksite ir sau ,ir pacientui.

Dar yra daiktų bioenergetika. Joje svarbi medžiagos, iš kurios padarytas daiktas, energija. Tačiau svarbiausia žmogaus , kuris gamino daiktą ,perteikta energija .Tai labai ryšku meno dirbiniuose. Įsigijus bet kokį daiktą jo energetika bus arba bloga, ar gera, priklausomai nuo energetikos gaminant daiktą, gerų ar blogų minčių, linkėjimų dovanojant daiktą. Joks daiktas pats savimi nebūna ,,blogas“, nešantis negatyvią, griaunančią energiją . Vienokiu ar kitokiu energetiniu krūviu ,kaip minėjau, juos ,,užkrauna“ tik jausmai, mintys, energetika žmogaus kuris juos gamino ar padovanojo daiktą. Praktiškai viskas priklauso tik nuo paties žmogaus, jo minčių, jo jausmų, jo santykių su aplinkiniais.

Kiekvienas žmogus turi bioenergetinį lauką, kuris kiekvieną jo gyvenimo akimirką daro poveikį supančiai aplinkai.

Senosios civilizacijos turėjo geras žinias apie bioenergiją, mokėjo ja naudotis ir papildyti. Visatoje, kurios dalele yra žmogus, viskas tarpusavyje susiję. Jei mes ko nors nežinome, nesuprantame, tai nereiškia kad to negali būti. Paprasčiausiai tai dar nesuprantama mūsų sąmonei.

Patarimas kreiptis dėl energetinės pagalbos į gamtą geras, tačiau mes turime atkreipti dėmesį į tą faktą apie kurį mes nepagalvojame. Gamta nuo beprotiško žmonių šeimininkavimo labai pasikeitė. Prisiminkime moralės dėsnį :,,Visa kas išeina iš jūsų , grįžta atgal“.

Žmonės ištisus tūkstantmečius stengėsi pavergti gamtą.Na o gamta išmoko gintis nuo mūsų . Jei senosios civilizacijos, turėjusios bioenergetines žinias galėjo semtis energijos, jėgų iš gamtos, tai dabar tai mums ne visada įmanoma..

Mes turime būti atsakingi už visus veiksmus ir poelgius. Privalome tapti geros energijos nešėjai, būti geresni. Žmogus turi suprasti kad kiekvienas jo poelgis, kiekviena mintis, žodis turi savo pasekmes, kurios turi didžiulę įtaką jo aplinkai.

Bioenergetinio lauko sudėtis iki šiol nenustatyta. Daromos prielaidos, kad bioenergetinius laukus sudaro įvairių rūšių spinduliavimai. Prieš mokslininkus iškilęs uždavinys ,,sučiupti“ tuos spinduliavimus ir išaiškinti jų fizikinę prigimtį.Bet čia slypi šunybė. Juk ,,sučiuptas“ spinduliavimas gali neturėti nieko bendro su bioenergetiniu lauku. Geriausiu atveju tai gali būti tik bioenergetinio lauko sudėtinė dalis ,o ne visas laukas.

Bioenergetinio lauko problema labai svarbi ne tik fizikai bet ir visoms mokslo šakoms. Bioenergetinio lauko paslapčių atskleidimas gali tapti išeities tašku sukuriant naujus specialius mokslus ir technikos sritis, duoti fantastinį impulsą informacijos perdavimo ir saugojimo technologijoms. Kaip savu laiku kompiuterinės technikos sukūrimas tapo informacinės revoliucijos pradžia, taip bioenergetika gali mums atverti naujus informacijos perdavimo būdus.

Bioenergetinių laukų supratimas įgalins mus atskleisti tokių paranormalių reiškinių, kaip telepatija, telekinezė, teleportacija ir daugelio kitų esmę.

Bioenergetinio lauko technologijų pagalba žmonės sugebės atskleisti gyvybės ir mirties paslaptis.

Galimi gyvybės prailginimo ,o gal ir nemirtingumo atradimo būdai.

Bioenergetika sujungs įvairius ,šiuo metu skirtingus reiškinius ir taisykles į vieną visumą. Žmogus sugebės pažinti bendrą Visatos vaizdą.

Na o kol kas bioenergetinis laukas lieka paslaptimi, kurio iki šiol nenori pripažinti Lietuvos mokslas.

 

 

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

 
   
 

© 2007 - 2021 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox